Välkommen till Mälardalens Psykiatri och Terapi AB

Psykoterapeut med lång erfarenhet och bred kompetens.
Psykoterapeut med lång erfarenhet och bred kompetens.

Här finner du Din Psykoterapeut med lång erfarenhet och bred kompetens.

Välkommen till en plats för personlig utveckling och förbättrad psykisk hälsa. Jag är Anna Sundberg, präst och legitimerad psykoterapeut, och jag är här för att stödja dig på din resa framåt i livet.

Min utbildning vid St. Lukasinstitutet har gett mig en gedigen grund inom psykodynamisk terapi, vilket innebär att jag arbetar med att förstå och stötta enskilda individers unika behov och utmaningar. Med en bakgrund som präst i Svenska kyrkan och erfarenhet från församlingsarbete, tillsammans med min tid som gymnasielärare med fokus på hörselskadade och döva elever, har jag utvecklat en mångsidig förståelse för människors olika livssituationer

Oavsett din bakgrund eller livssituation är du välkommen att ta kontakt med mig för psykologisk samtalsbehandling. Jag erbjuder möten både på vår mottagning i Strängnäs och via telefon eller digitala samtal genom ”Kaddio”. Detta ger dig flexibilitet och bra tillgänglighet.

När du söker stöd hos mig kan det vara i samband med relationssvårigheter, kommunikationsutmaningar eller känslomässiga svårigheter. Vi utforskar tillsammans vägar mot hälsa, personlig utveckling och ökad livskvalitet. 

Psykodynamisk terapi, för vem?

Inget människoliv är utan svårigheter. Därför kan du ibland behöva en objektiv och kompetent ledsagare och samtalspartner. Jag hjälper dig att se hur du kan gå vidare och utvecklas till den just du har potential till att vara. Målet är din personliga utveckling och förbättrad psykisk hälsa.  

Vi som arbetar med psykodynamisk terapi anpassar alltid metoden efter dina individuella behov och mål. Jag arbetar inte med ”scheman” som du ska följa i situationer, ”hemläxor” eller något sådant. Jag bemöter dig med lyhördhet för dina behov, respekt och acceptans, med ambitionen att komma framåt i din utveckling.  

Vi undersöker vid vårt första samtal om jag är rätt person att hjälpa dig, om du känner att du kan lita på mig och om vi båda tror att vi kan samarbeta för att nå ditt önskade mål med psykoterapin. Vi arbetar tillsammans, tryggt och under sekretess, för att förstå och lösa dina livsfrågor och utmaningar. 

Vad innebär titeln legitimerad psykoterapeut? 
  • 1985 infördes legitimation för psykoterapeuter. 

  • Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får bara användas av legitimerade psykoterapeuter. 

  • Legitimationen är en garanti för att psykoterapeuten är välutbildad och arbetar på ett väl beprövat sätt. 

  • Den legitimerade psykoterapeuten står under tillsyn av Socialstyrelsen. Vi använder oss av videoplattformen ”Kaddio” som är sekretessgodkänd av Socialstyrelsen.

  •  Legitimation som psykoterapeut kan erhållas från Socialstyrelsen efter avlagd psykoterapeutexamen.

  •  Legitimerade psykoterapeuter har Sveriges kanske längsta utbildning. För att antas till utbildningen krävs en avlagd examen i människovårdande yrke. Den grundläggande psykoterapeututbildningen är 2 år, därefter praktik i 2 år och därefter påbörjas den legitimationsgrundande utbildningen som tar 3 år. 

  • En leg. psykoterapeut ska alltid vid presentation ange sin grundutbildning, vilket i mitt fall är präst.

(information hämtad från samrådsforum.se)

 

Hör av dig med ett mail eller sms, så bokar vi en tid för ett första samtal. Jag ser fram emot att få stötta dig på din väg mot förbättrad hälsa och personlig utveckling.

                                                     

Anna, Psykoterapeut med lång erfarenhet och bred kompetens.

Mail: anna@mptab.com        eller      mptab00@gmail.com

Sms/tel: 0705 979100

 

Psykoterapi online/telefon/mottagning i Strängnäs.