Välkommen till Mälardalens Psykiatri och Terapi AB

Psykoterapeut med lång erfarenhet och bred kompetens.
Psykoterapeut med lång erfarenhet och bred kompetens.

Välkommen till en plats för personlig utveckling och bättre psykisk hälsa. Jag heter Anna Sundberg och jag är präst och legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet och bred kompetens. Jag är här för att stödja dig på din resa framåt i livet. 

Min bakgrund

Utbildningen till teolog (vid Uppsala universitet) och psykoterapeut vid St. Lukasinstitutet, har gett mig en gedigen grund inom Psykodynamisk terapi. Det innebär att jag arbetar med att förstå och stötta enskilda individers unika behov och utmaningar. Med en bakgrund och erfarenhet från min tid som präst i Svenska kyrkan, tillsammans med min tid som gymnasielärare för döva och hörselskadade unga, har jag utvecklat en mångsidig förståelse för människors olika livssituationer. Utöver dessa utbildningar har jag även studerat till gymnasiepedagog vid Örebro universitet, där jag även studerat psykologi, teckenspråk, distanspedagogik mm.  

Psykodynamisk terapi, för vem?

Du är välkommen att ta kontakt med mig, för psykologisk samtalsbehandling, oavsett din bakgrund och livssituation. Jag erbjuder möten både på vår mottagning i Strängnäs och via telefon eller digitala samtal genom plattformen ”Kaddio”. Detta ger dig flexibilitet och bra tillgänglighet. När du söker stöd hos mig kan det vara i samband med relationssvårigheter, kommunikationsutmaningar eller känslomässiga svårigheter. Vi utforskar tillsammans vägar mot hälsa, personlig utveckling och ökad livskvalitet. 

Vi drabbas alla av svåra tider i livet. Därför kan du ibland behöva en objektiv och kompetent ledsagare och samtalspartner. Jag hjälper dig att se hur du kan gå vidare och utvecklas till den just du har potential till att vara. Din personliga utveckling och förbättrade psykiska hälsa är målet för din psykoterapi. 

Dina första samtal.

Vi som arbetar med psykodynamisk terapi anpassar alltid metoden efter dina individuella behov och mål. Jag arbetar inte med ”scheman” som du ska följa i situationer, ”hemläxor” eller sådant där man behandlar enskilda, väl avgränsade svårigheter. Jag bemöter dig med lyhördhet för dina behov, respekt och acceptans, med ambitionen att komma framåt i din utveckling.  

Till en början undersöker vi vid vårt första samtal om jag är rätt person att hjälpa dig, om du känner att du kan lita på mig och om vi båda tror att vi kan samarbeta för att nå ditt önskade mål med din psykoterapi. Vi arbetar tillsammans, tryggt och under sekretess, för att förstå och lösa dina livsfrågor och utmaningar. När vi har de första orienterande samtalen, pratar vi också om hur lång tids terapi du behöver och önskar.   

När du hör av dig med ett mail eller sms, så kan vi boka en tid för ett första samtal. Du får snabb återkoppling på din terapiförfrågan och jag har sällan längre väntetider än någon vecka. 

Jag ser fram emot att få stötta dig på din väg mot förbättrad hälsa och personlig utveckling.                                                    

Anna Sundberg, Leg. Psykoterapeut med lång erfarenhet och bred kompetens.

Mail: anna@mptab.com        eller       mptab00@gmail.com

Sms/tel: 0705 979100