Välkommen till Mälardalens Psykiatri och Terapi AB

Leg. Psykoterapeut med lång erfarenhet och bred kompetens.

Leg. Psykoterapeut Anna Sundberg. Jag önskar dig välkommen till en plats för personlig utveckling och bättre psykisk hälsa.  

Min bakgrund

Efter en uppväxt i Stockholm, studietid i Uppsala, jobb i Umeå och Örebro har jag sen ett par år tillbaka landat i den lilla sörmländska pärlan, Strängnäs. 

Jag är utbildad gymnasielärare i ämnena psykologi, religionskunskap, filosofi, kulturhistoria. Jag är präst i Svenska kyrkan och Leg. Psykoterapeut. Det har blivit många års spännande universitetsstudier och många givande möten med människor på olika platser i livet under åren! Därmed vågar jag påstå att jag har en gedigen kompetens och erfarenhet av att förstå och stötta enskilda individers unika behov, svårigheter och utmaningar, med hjälp av psykodynamisk terapi.

Vill du komma framåt i din personliga utveckling har du också kommit rätt nu! När vi arbetar tillsammans med det som är svårt i ditt liv, lär du känna dig själv. Dina styrkor och förmågor blir tydliga och du lär också känna dina svagare sidor. När du lär känna dina svagare sidor blir dessa något som du är medveten om och lär dig att hantera på bättre sätt än tidigare.

Du är välkommen att ta kontakt med mig, Leg. Psykoterapeut Anna Sundberg. för psykologisk samtalsbehandling, oavsett din bakgrund, livssituation och bostadsort. Jag erbjuder möten både på vår mottagning i Strängnäs och via telefon eller digitala samtal genom plattformen ”Kaddio”. Detta ger dig både flexibilitet och bra tillgänglighet.

Psykodynamisk terapi- vad är det?

När du söker stöd hos mig kan det vara i samband med exempelvis relationssvårigheter, kommunikationsutmaningar eller känslomässiga svårigheter. Då vi sedan påbörjar vår kontakt utforskar vi tillsammans vägar mot hälsa, personlig utveckling och ökad livskvalitet. 

När allt kommer omkring vet vi att alla drabbas av svåra tider i livet. Därför kan du ibland behöva en objektiv och kompetent ledsagare och samtalspartner. Jag hjälper dig att se hur du kan gå vidare och utvecklas till den just du har potential till att vara. Din personliga utveckling och förbättrade psykiska hälsa är målet för din psykoterapi.  

Här kan du läsa mer om psykodynamisk psykoterapi:  https://www.psykoterapicentrum.se/psykoterapi/ompsykoterapi.htm

Dina första samtal.

Vi som arbetar med psykodynamisk terapi anpassar alltid metoden efter dina individuella behov och mål. Jag arbetar inte med ”scheman” som du ska följa i situationer, ”hemläxor” eller sådant där man behandlar enskilda, avgränsade svårigheter. Jag bemöter dig med lyhördhet för dina behov, respekt och acceptans, med ambitionen att komma framåt i din utveckling.  

Till en början undersöker vi vid vårt första samtal om jag är rätt person att hjälpa dig, om du känner att du kan lita på mig och om vi båda tror att vi kan samarbeta för att nå ditt önskade mål med din psykoterapi. Vi arbetar tillsammans, tryggt och under sekretess, för att förstå och lösa dina livsfrågor och utmaningar. Mer om detta finner du här: Din integritet                     

Vid dina första samtal, som vi kallar orienterande, pratar vi också om hur lång tids terapi du behöver och önskar. Följaktligen arbetar jag både med korttidsterapi och med längre tids psykoterapi. 

När du hör av dig med ett mail eller sms, så kan vi boka en tid för ett första samtal. Du får snabb återkoppling på din terapiförfrågan och jag har sällan längre väntetider än ett par veckor. 

Jag ser fram emot att få stötta dig på din väg mot en bra psykisk hälsa och personlig utveckling.                                                    

Leg. Psykoterapeut Anna Sundberg. 

Mail: anna@mptab.com        eller       mptab00@gmail.com

Sms/tel: 0705 979100