Kontakta oss

Legitimerad Psykoterapeut tar emot för behandlande samtal.

Anna Sundberg, Legitimerad Psykoterapeut tar emot dig för behandlande samtal. 

Vad innebär titeln legitimerad psykoterapeut? 
  • Legitimation för psykoterapeuter infördes 1985. 

  • Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får bara användas av legitimerade psykoterapeuter. Det är olagligt att kalla sig psykoterapeut utan att ha legitimation från Socialstyrelsen. Nu finns det många som kallar sig ”terapeut” och jobbar med samtal (utan utbildning), naglar eller annat. Detta bör du vara uppmärksam på när du söker kompetent psykoterapeutisk hjälp. Andra yrkestitlar som är skyddade är t ex läkare, psykolog, sjuksköterska.

  • Legitimationen är en garanti för att psykoterapeuten är välutbildad och arbetar på ett väl beprövat sätt. 

  • Den legitimerade psykoterapeuten står under tillsyn av Socialstyrelsen.

  •  Legitimation som psykoterapeut kan erhållas från Socialstyrelsen efter avlagd psykoterapeutexamen.

  •  Legitimerade psykoterapeuter har Sveriges kanske längsta utbildning. Ett grundläggande krav för antagning är avlagd examen i människovårdande yrke. Den grundläggande psykoterapeututbildningen är 2 år, därefter praktik i 2 år och slutligen kan den legitimationsgrundande utbildningen påbörjas. Denna tar 3 år. 

  • En leg. psykoterapeut ska alltid, vid presentation ange sin grundutbildning.

(information hämtad från samrådsforum.se)

Hör av dig till mig, så har du tagit ditt första steg mot en bättre psykisk hälsa.

Jag arbetar online via Kaddio, på telefon och på mottagning i Strängnäs.

Skicka mail eller sms. Jag ger snabb återkoppling på din förfrågan om psykoterapi och kan ofta erbjuda en bokad tid inom 2 veckor.

Anna Sundberg, Legitimerad Psykoterapeut tar emot dig för behandlande samtal.

Mail: anna@mptab.com   eller mptab00@gmail.com

Sms: 0705 979100

Leg. Psykoterapeut med hög tillgänglighet och snabb återkoppling.