Kontakta oss

Psykoterapi online/telefon/mottagning i Strängnäs.

Anna Sundberg, Legitimerad Psykoterapeut tar emot dig för behandlande samtal. 

Bra att veta om titeln ”Legitimerad Psykoterapeut”. 
  • 1985 infördes legitimation för psykoterapeuter infördes i Sverige. 

  • Yrkestiteln legitimerad psykoterapeut är skyddad i lag. Det är därför olagligt att kalla sig psykoterapeut, utan att ha legitimation från Socialstyrelsen. Emellertid finns det nu många som ändå kallar sig ”terapeut” och jobbar med samtal (utan utbildning), naglar, massage eller annat. Detta bör du vara uppmärksam på när du söker kompetent psykoterapeutisk hjälp. Även läkare, psykologer, sjuksköterskor exempelvis, har skyddade yrkestitlar.

  • Legitimationen är en garanti för att psykoterapeuten är välutbildad och arbetar på ett väl beprövat sätt. 

  • Den legitimerade psykoterapeuten står under tillsyn av Socialstyrelsen.

  •  Efter avlagd psykoterapeutexamen kan Socialstyrelsen utfärda  legitimation som psykoterapeut.                                      (samrådsforum.se)

När du upptäcker att det inte längre hjälper att prata med släkt eller vänner och du söker professionell hjälp, har du tagit ditt första steg mot en bättre psykisk hälsa. Därför ser jag också till att du snabbt får återkoppling på din förfrågan om psykoterapi och kan oftast erbjuda dig en bokad tid inom 2 veckor.

Jag arbetar online via Kaddio, på telefon och på mottagning i Strängnäs. Läs mer om våra mottagningar här: Våra mottagningar

Anna Sundberg, Legitimerad Psykoterapeut tar emot dig för behandlande samtal.

Mail: anna@mptab.com   eller mptab00@gmail.com

Sms: 0705 979100

Leg. Psykoterapeut med hög tillgänglighet och snabb återkoppling.