Mälardalens Psykiatri och Terapi AB

Vi hjälper dig att må bättre

                Vi svarar på din förfrågan inom ett par dagar.

  Vi tar emot dig för samtal på vår mottagning, på telefon eller med trygga videosamtal.

Vad innebär titeln "leg. psykoterapeut"?

  • 1985 infördes legitimation för psykoterapeuter.
  • Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får bara användas av legitimerade psykoterapeuter.
  • Legitimationen är en garanti att psykoterapeuten är välutbildad och arbetar på väl beprövat sätt.
  • Den legitimerade psykoterapeuten står under tillsyn av Socialstyrelsen.
  • Legitimation som psykoterapeut kan erhållas av Socialstyrelsen efter avlagd psykoterapeutexamen.
  • Legitimerade psykoterapeuter har Sveriges kanske längsta utbildning. För att antas till utbildningen skall man ha en universitetsutbildning i människovårdande yrke, därefter grundläggande psykoterapeututbildning i 2 år, praktik i 2 år och slutligen tar den legitimationsgrundande utbildningen vid, denna tar 3 år.
  • En leg. psykoterapeut skall vidare alltid ange sin grundutbildning (vilket i Annas fall är präst). 
                                                                                                         (information hämtad från www.samradsforum.se)

Välkommen att kontakta oss för att få professionell hjälp med din hälsa!

Psykodynamisk terapi

Psykoterapeut nu på telefon, online och på mottagningen i Strängnäs

Psykoterapi nu!