Mälardalens Psykiatri och Terapi AB

Vi hjälper dig att må bättre

                Vi svarar på din förfrågan inom ett par dagar.

     Vi erbjuder dig som är student rabatt.

Vi arbetar just nu med samtal på telefon och med trygga videosamtal.

Vad är psykodynamisk terapi och hur går det till?


Psykodynamisk psykoterapi är en samtalsbehandling av exempelvis psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska metoder.


Psykodynamisk psykoterapi är ett av de bästa redskapen för att komma igenom svårigheter och ångest och utvecklas till den du har potential till att vara. Metoden har funnits länge, testats, undersökts och bevisats på många olika vetenskapliga sätt och målet är långsiktig förändring. 

Den psykodynamiska psykoterapin är en metod, men också ett samlingsnamn för många framgångsrika metoder, som exempelvis ISTDP (Intensive Short- Term Dynamic Psychotherapy) MBT (mentaliseringsbaserad psykoterapi), relationell psykoterapi och existentiell psykoterapi.

När och varför ska man söka hjälp?


När det inte längre räcker att samtala med vänner eller familj om det du upplever eller när du märker att de tidigare livsstrategier du haft inte längre fungerar, är psykoterapeuten en bra hjälp.


Orsakerna till att man söker psykoterapi kan vara många. Det kan handla om hur man känner sig, vad man har för tankar om sig själv, att man är deprimerad, nedstämd eller har ångest. Det kan också handla om livskriser som skilsmässa och dödsfall exempelvis. Relationsproblem i familj eller på arbete är också vanliga orsaker till att man söker terapi.


Hur går det till?


Hos psykoterapeuten, som man träffar regelbundet, finns inga begränsningar för vad man kan ta upp. Sekretess råder och den bästa hjälpen får man om man försöker att vara så ärlig som man orkar. Psykoterapeutens samtal erbjuder en miljö, där man kan känna sig trygg och lugn.


Den som söker hjälp får själv tala om vad man vill. Genom att prata om relationer och upplevelser både i nuet och tidigare i livet, kan man få hjälp att upptäcka vilka mönster man brukar reagerar med. Det som blir tydligt kan sen också bearbetas och förändras.


I början av psykoterapin kommer man överens med sin psykoterapeut om tider, kostnad, hur ofta och hur länge behandlingen skall pågå. Ofta ses man en gång i veckan, men ibland behöver man flera tider i veckan för att bli stabil och må bra igen.


Psykoterapin kan vara tidsbestämd från början eller fortsätta tills vi båda känner att det är dags att avsluta. Sådant diskuterar vi naturligtvis tillsammans.


Blir det en förändring?


När ett förtroendefullt samarbete uppstår mellan psykoterapeut och konfident söker man tillsammans orsaken till konfidentens problem. Båda bidrar, konfidenten med sin berättelse och terapeuten med sitt yrkeskunnande, sin erfarenhet och sina känsloreaktioner. I den dynamiken uppstår känslor, reaktioner och förståelse som bidrar till en positiv förändring, där konfidenten blir en starkare och tryggare individ.