Psykoterapi

Leg. Psykoterapeut online/telefon/mottagning i Strängnäs.
Legitimerad Psykoterapeut online/telefon/mottagning i Strängnäs.

Välkommen till min praktik för psykodynamisk psykoterapi, där jag, Anna Sundberg, erbjuder stöd och vägledning för din psykiska hälsa och personliga utveckling. Genom terapeutiska samtal utforskar vi hur dina nära relationer och tidigare erfarenheter format ditt inre liv och hur det påverkar din nuvarande situation

Vi utvecklar under livet omedvetna försvar mot inre konflikter, störande känslor och rädslor. Detta kan i sin tur leda till ångest och andra psykiska symtom. Det kan också göra ditt liv väldigt begränsat. Kanske försöker du då bara glömma, distrahera dig eller till och med isolera dig? Då behöver du en kunnig och objektiv samtalspartner, som leder dig på rätt väg igen. Vi arbetar tillsammans med din psykiska ohälsa och ser till att du blir mer stabil igen. Du kommer framåt i din självkännedom.

Vi bearbetar dina inre konflikter, stärker din självkännedom och hittar nya, mer funktionella sätt att hantera livets utmaningar.

Jag erbjuder terapisessioner både på min mottagning i Strängnäs och via telefon eller digitala möten genom plattformen Kaddio, vilket ger dig flexibilitet och tillgänglighet utifrån dina behov och omständigheter.

Den psykodynamiska terapins bakgrund.

Sedan början av 1900-talet har man använt den psykodynamiska terapiformen.  Den testas regelbundet på universitet, högskolor och utbildningsinstitut världen över, undersöks och bevisas på många vetenskapliga sätt kontinuerligt. 

Psykodynamisk psykoterapi är också ett samlingsnamn för många framgångsrika metoder, såsom ISTDP, MBT, relationell psykoterapi, känslofokuserad och existentiell psykoterapi. Jag använder mig ofta av vad man kallar en integrativ ansats, för att hjälpa dig på bästa sätt. Det betyder att jag drar nytta av teorier och tankar från många olika sätt att arbeta. Målet är alltid att du ska få en varaktig förbättring av din psykiska hälsa och framsteg i din personliga utveckling.

När och varför kan du söka hjälp?

Räcker det inte längre att samtala med vänner eller familj om att du mår dåligt?  Vill du komma vidare i livet och lära känna dig själv i högre grad, så är psykodynamisk terapi rätt väg att gå. Ta gärna kontakt med mig, legitimerad psykoterapeut online/telefon/mottagning i Strängnäs.

En del av de som kommer till mig är i behov av utbildningsterapi, stödsamtal eller handledning. Du får själv tala om vad du vill arbeta med när du söker min hjälp. När vi samtalar om t ex din ångest, relationer och upplevelser både i nuet och tidigare i livet, så hjälper det dig att upptäcka vilka mönster du brukar agera och reagera med. Det som då blir tydligt i samtalet oss emellan kan sedan också bearbetas och förändras till mer fungerande strategier. Jag brukar se det som att vi hjälps åt att lägga ditt livs pussel.

Hur går det till?

Många av mina konfidenter vill komma till mottagningen i Strängnäs. För dem känns det bäst om vi sitter i samma rum och ser varandras reaktioner och känslomässiga uttryck. Andra föredrar att samtala via telefon eller ha digitala möten på plattformen Kaddio (godkänt av Socialstyrelsen). Det enda som krävs för detta är en mailinbjudan från mig och att du tycker det är ok att logga in med Bank-Id. För mig fungerar vilket som och man kan också göra olika, när omständigheterna så kräver. Om du är sjuk, bortrest eller har transportproblem t ex, så kan vi oftast genomföra ditt samtal ändå! 

Vi har våra samtal regelbundet och det finns inga begränsningar för vad du kan ta upp. Du kommer att inse hur värdefullt det är att kunna släppa taget om dina svårigheter och våga samtala med mig som din psykoterapeut, om vad som vanligen är jobbigt att prata om. Jag erbjuder en miljö, där du kan känna dig trygg och lugn. Läs mer: Våra mottagningar

Tid och plats för dina samtal.

Vi kommer överens om tider i början av din terapi, om vi ska ses på mottagning, online eller på telefon. Om det är möjligt för dig så håller oss till samma dagar och tider varje vecka. 

Vi brukar kalla de första samtalen ”orienterande”. Då undersöker vi om vi förstår, och kan samarbeta med varandra. Vi ses eller hörs en gång i veckan, men ibland kanske du behöver flera tider i veckan för att bli mer stabil och må bättre igen. Då ordnar vi det förstås. Din psykoterapi kan vara tidsbestämd från början eller fortsätta tills vi känner att det är dags att avsluta. Sådant diskuterar vi tillsammans.

Ibland kan det kännas jobbigt att gå till/ringa upp din psykoterapeut, när det är dags för ditt samtal. Du kan känna att du absolut inte orkar eller vill ha samtalet vid din bokade tid! Det ”motståndet” handlar ofta om att du i tankarna har kommit nära det som är som allra svårast för dig. Det vill säga just det som du behöver arbeta med! Därför ser jag ofta den formen av motstånd som en framgång, även om det inte känns så, just då, för dig. Ta vara på din terapitid, så har du tagit ett stort steg.  

Blir det en förändring?

När ett förtroendefullt samarbete uppstår mellan oss, så söker vi tillsammans orsaken till dina problem och  samarbetar för att få till framsteg i din personliga utveckling. Du bidrar med din berättelse och dina tankar, och jag bidrar med mitt yrkeskunnande, min erfarenhet och mina känsloreaktioner. I den dynamiken uppstår känslor, reaktioner och förståelse som leder till en positiv förändring, där du blir en starkare och tryggare individ. 

Välkommen att höra av dig till Anna Sundberg

Legitimerad Psykoterapeut online/telefon/mottagning i Strängnäs.

Mail:  anna@mptab.com        eller       mptab00@gmail.com

SMS/tel: 0705 979100